Principia Cybernetica 2018
5. – 7. září 2018

Registrace

Registrace pomocí GOOGLE zde (budete přesměrování na Google formulář).
Pro možnost re-editace záznamu, uchovejte link formuláře.
Registrace automaticky rezervuje ubytování.

Vložné na Setkání bude 170 EUR / 4235 CZK a nezahrnuje ubytování se snídaní v hotelu Rustikal v Hustopečích. Pro účastníky je dohodnuta speciální cena 500 CZK/osobu/noc ve dvoulůžkovém pokoji a 750 CZK/osobu/noc při obsazení pokoje 1 osobou. Během dubna rozešleme pozvánky na ústavy a budeme očekávat přihlášky s uvedením požadavků na ubytování a uhrazení vložného.

Bankovní spojení k úhradě vložného

Příjemce:

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno IČ 00216305, DIČ CZ00216305

Bankovní spojení pro ČR:

Komerční banka, a. s. číslo účtu: 19-5121640277/0100 IBAN: CZ75 0100 0000 1951 2164 0277 SWIFT: KOMBCZPPXXX variabilní symbol: bude zaslán po registraci do 24h zpráva pro příjemce: PC2018-[příjmení]

Bankovní spojení pro SR:

ČSOB, a. s. číslo účtu: 000000-0025121183/7500 IBAN: SK55 7500 0000 0000 2512 1183 SWIFT: CEKOSKBX variabilní symbol: bude zaslán po registraci do 24h zpráva pro příjemce: PC2018-[příjmení]

Poznámka: chybné vyplnění variabilního symbolu a/nebo zprávy pro příjemce, zapřičiní problematické dohledání Vaší platby a vygenerování dokladu o platbě!

Help desk – Sekretariát pořadatele

Martina Lemonová
+420 541 143 334
lemonova@fme.vutbr.cz (subject: pc2018)