Principia Cybernetica 2018
5. – 7. září 2018

Kontakty

Pořadatel

Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno Česká republika

Sekretariát pořadatele – Help desk

Martina Lemonová +420 541 143 334 lemonova@fme.vutbr.cz (subject: pc2018)

Organizační výbor

Předseda

doc. Ing. Ivan Švarc, CSc.

Starší pořadatelé

doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Mladší pořadatelé

Bc. Ladislav Dobrovský

Ing. Tomáš Hůlka

Ing. Roman Parák

Web a IT podpora

Ing. Pavel Heriban, Ph.D.