Principia Cybernetica 2018
5. – 7. září 2018

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta strojního inženýrství

Ústav automatizace a informatiky

pořádá Setkání kateder automatizace a kybernetiky technických vysokých škol a univerzit ČR a SR

Principia Cybernetica 2018

5. – 7. září 2018